logo

HIAST TUYỂN SINH NĂM 2023 – XÉT TUYỂN LÀ TRÚNG TUYỂN NGAY!

Hệ thống xét tuyển online tại đây:

https://bit.ly/DKxettuyen2023

 

ts2023 1

 

ts2023 2

ts2023 3

ts2023 4

ts2023 5

ts2023 6