logo

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ CHO TÂN SINH VIÊN KHOÁ 16

Do số lượng sinh viên tập trung đông, để làm tốt công tác tổ chức, đề nghị các bạn Tân Sinh viên Khoá 16 đăng ký các nội dung tham gia phần Hội thi tại địa chỉ online: http://bit.ly/dkngayhoiK16
Standee1
 
 
TB09 1
 
 
TB09 2