logo

Học bổng bảo trợ HY VỌNG - chặng II, năm học 2018 - 2019

Học bổng bảo trợ HY VỌNG do Gia đình Cố Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Khang thành lập theo tâm nguyện của Cô. Học bổng nhằm quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập!

 Xin chúc mừng 08 bạn sinh viên đã đạt thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc tiếp tục đủ điều kiện nhận học bổng bảo trợ HY VỌNG chặng 2, năm học 2018 - 2019 (thành tích năm sau cao hơn năm trước).

 Xin chúc mừng 02 bạn sinh viên đạt thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc đủ điều kiện nhận học bổng bảo trợ HY VỌNG lần đầu.

Chúc mừng  Đ/c Nguyễn Nhựt Khanh - UV BCH Hội Sinh viên Trường và  Đ/c Nguyễn Thị Hoàng Châu - UV BCH Hội Sinh viên Trường xuất sắc đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện và tiếp tục nhận được học bổng chặng thứ 2!!! 

 Chúc các bạn tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện hơn nữa để xứng đáng với tình cảm, tâm nguyện của cố Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Khang; xứng đáng với tấm lòng, sự quan tâm, hy vọng của gia đình Cố Nhà giáo và của Quý Thầy/Cô Nhà trường.

Chi tiết xem thêm hinhd ảnh tại trang FB: http://bit.ly/hocbonghyvong2019

e3

e2

e1