logo

Thông báo Thư viện

Từ ngày 03/08/2020 . Thư viện mở cửa phục vụ Sinh viên đọc sách tại chỗ .

Thời gian : Thứ hai đến thứ sáu hàng tuần

Từ 13 H 00 đến 16 H 00