logo

Tháng báo nghỉ học hết tháng 03/2020

Chỉ đạo mới nhất của UBND TP. HCM tại công văn số 708/UBND-VX ngày 29/02/2020, trước tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp tại các nước nên UBND TP.HCM đã chỉ đạo kéo dài thời gian tạm nghỉ học của HSSV, học viên thành phố theo từng đối tượng.
Theo đó, các học viên, HSSV thuộc khối giáo dục nghề nghiệp nghỉ hết tháng 3/2020.
Các đơn vị, CB-GV-NV, GVCN thông tin đến HSSV toàn trường tiếp tục kéo dài thời gian tạm nghỉ đến hết tháng 3/2020. Mọi thông tin về việc học tiếp theo sẽ được cập nhật trên các kênh thông tin của Trường.