logo

Liên hệ

 
Trụ sở chính: 138 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q.12

    1

Phòng Tổ chức – Hành chính - Quản trị
ĐT: (08) 62.933.745 – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Phòng Đào tạo và Đảm bảo chất lượng
ĐT: (08) 62.648.952 – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Phòng Kế hoạch – Tài chính
ĐT: (08) 62.933.743 – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Phòng Công tác Sinh viên
ĐT: (08) 62.648.953 – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế
ĐT:  (08) 62.563.292 
– Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Trung tâm Tuyển sinh và hướng nghiệp

ĐT :(08) 62.933.744 - Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Khoa Trung cấp & Đào tạo thường xuyên
ĐT: (08) 62.934.165  - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Trung tâm Thông tin – Thư viện
ĐT: (08) 62.579.924 – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   9 Bộ môn cơ bản
ĐT: (08) 62.648.947 – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   10

Bộ môn ngoại ngữ 

ĐT: (08) 62.648.947 – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   11

Khoa  Kỹ thuật - Công nghệ 
ĐT: (08) 62.933.343 – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   12

Khoa Kinh tế - Quản trị –  Du lịch

ĐT: (08) 62.579.923 – Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.